Groepsaccommodatie

Handige sites en tips:

www.despitkeet.nl             :
Het openluchtmuseum en themapark De Spitkeet laat op een ruim 4 hectare groot terrein zien hoe mensen op de Friese en Groningse heide het niet gemakkelijk hadden in de periode 1850-1950. Het volk was erg arm en de omstandigheden waren erbarmelijk. Wij laten de verschillende soorten woningen en omstandigheden zien waarin de mensen leefden en werkten. 2 Speeltuinen aanwezig,                                                                                 speurtocht door het park voor kinderen.
 
www.dekruithof.nl             :
De Kruidhof is een hortus/botanische tuin en museum in Buitenpost. Er zijn zeventien thematuinen die samen 3,5 hectare beslaan. Er groeien 2.000 verschillende planten waaronder 1.500 soorten kruiden.
www.fogelsangh-state.nl  :
Fogelsangh State lligt in brinkdorp Veenklooster (beschermd dorpsgezicht). Het is eigenlijk geen museum, maar een opengesteld particulier buitenhuis. En toch is Fogelsangh-State vanaf juli 2017 officieel Erkend Museum. Sinds de bouw in 1646 is het in particuliere handen geweest, het vererfde steeds, werd nooit verkocht en is nu eigendom van Kyra Livia baronesse van Harinxma thoe Slooten
die het vruchtgebruik van het huis heeft ondergebracht in de “Stichting Fogelsangh State”. Het huis is geopend voor het publiek van 1 mei tot en met 30 september. Fogelsangh State licht in het bos van                                                Veenklooster. Ook de moeite waard om te gaan wandelen. Zoals het Veenkloosterbos er nu uitziet, werd het omstreeks 1840 aangelegd door tuinarchitect L.D. Roodbaard, maar sommige lanen en de zogenaamde Modderberg zijn van voor 1800 en maakten toen deel uit van een Franse tuin. Roodbaard vernieuwde het park met kronkelpaden, grillige vijverpartijen, een hertenkamp, een hermitage en een theehuis, kenmerken van de Engelse landschapsstijl.

www.vijversburg.nl            :
in Tytsjerk vindt u dit natuur- en cultuurpark. Natuur en cultuur gaan samen in park Vijversburg. Het historische deel van het park  is voor het grootste deel aangelegd in de 19e eeuw. Het park biedt rust en ruimte. Vanaf het begin van deze eeuw is er veel in het park veranderd. Het park is fors uitgebreid en er zijn allerlei nieuwe voorzieningen bij gekomen. Voor het publiek is er nu veel meer te doen en te beleven. En het wandelgebied is flink groter. Na de inrichting van voormalige agrarische gronden, bedraagt de oppervlakte van het park ruim 30 hectare. Het nieuwe deel van het park krijgt een spannende invulling, waarin kunst een belangrijke rol speelt. Dankzij de gerestaureerde villa en het nieuwe bezoekerscentrum is er nu meer ruimte voor binnenactiviteiten. Zo is een prachtig park
ontstaan met bovenregionale allure, waarin cultuur, welzijn, historie, natuur en kunst met elkaar verweven zijn. Een geweldige attractie voor kinderen blijft de oude grot, waar je doorheen kunt lopen. Spannend!
www.staniastate.nl            :
te Oentsjerk. Bezoek het landgoed met brasserie en het Staniabos om te wandelen.
www.klompen.frl               :
bij het klompenmuseum is een fierljepcentrum aangelegd (schansspringen). Een leuke activiteit voor een groep. Ook is er een fierljepmuseum. (klompenmuseum is lopend te bereiken door het bos.) Aanrader! Kom bij Scherjon kijken hoe klompen worden gemaakt. Tevens midgetgolfbaan aanwezig.
www.omdedobben.nl       :
brasserie, natuur, recreatie en educatie: zijweg Zomerweg, Langelaan 10 9251 MC Burgum
Created by Moria Tech Design en Management